uct
Quế Sơn: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Quế Sơn: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Thứ hai, ngày 25/02/2019 | 02:36 PM (GMT +7)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn vừa tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2019 các đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị này nhằm trang bị cho các đảng viên mới những nhận thức bước đầu về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại lớp học, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

TD

Lượt xem:  99

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.