Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” năm 2019
Thứ 3, ngày 26/02/2019 | 08:40 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoach triển khai thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” năm 2019.

Mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự xã hội tại cơ sở; Nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp; Tiếp tục tổ chức tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tập trung; tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; phấn đấu làm chuyển hóa địa bàn ở những xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy; tăng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

Theo kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu: Đối với số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy: Duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy; Đối với xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy: giảm từ 5% trở lên số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; đồng thời, giảm mức độ phức tạp về tình hình an ninh trật tự của xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy so với năm trước; Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức PCMT với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCMT và ngăn chặn gia tăng người nghiện; 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ điều trị cai nghiện; Đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tăng từ 05-10% so với năm trước; không để hình thành “điểm nóng” về tệ nạn ma túy; Năm 2019 mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng được ít nhất 01 mô hình điểm về PCMT tại xã, phường, thị trấn; Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy ở những địa bàn mới; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy được phát hiện. Không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Để đạt các chỉ tiêu trên, kế hoạch cũng đề ra các giải pháp triển khai thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về PCMT; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác PCMT tại xã, phường, thị trấn; Rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý; Công tác điều trị nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm vềma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Dự án đến cấp xã; thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Công an theo quy định; Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở xã, phường, thị trấn; thẩm tra, xác định các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy, có tệ nạn ma túy và không có tệ nạn ma túy. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án trong năm 2019; tập trung thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn tại các xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn ma túy; Thường xuyên cập nhật thông tin về người nghiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người nghiện để đánh giá đặc điểm, theo dõi sự biến động người nghiện và có kế hoạch quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật do nhóm đối tượng này gây ra; Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy cho báo cáo viên, cán bộ làm công tác PCMT ở xã, phường, thị trấn;

Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, có kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy,  “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)” năm 2019; tập trung đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, bar... để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo dõi, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là các đơn vị thực hiện tốt các mặt công tác, tạo chuyển biến tích cực trong quá trình chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng Biên phòng tham gia công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy trên địa bàn biên giới đất liền, xã đảo; đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm, đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quản lý; xây dựng một số mô hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy; Phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp cai nghiện tại cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma túy tại các xã biên giới đất liền, xã đảo.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tư vấn phòng chống tái nghiện; quản lý đối tượng sau cai nghiện ở xã, phường, thị trấn và giải quyết các vấn đề xã hội như: hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh; tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế, tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý...; Tổ chức sơ kết, đánh giá các mô hình cai nghiện hiệu quả để triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện tập trung; cảm hóa, giáo dục và dạy nghề cho các học viên để sau khi cai nghiện có thể tiếp cận được việc làm, ổn định cuộc sống và không tái nghiện.

Sở Y tế tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện cho lực lượng y tế cấp cơ sở; Chỉ đạo các Cơ sở y tế phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức tốt việc xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma túy, thực hiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tiếp tục áp dụng, phát huy kết quả đạt được trong áp dụng phương pháp điều trị nghiện thay thế bằng Methadone cho người nghiện ma túy ở ngoài cộng đồng. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các bài thuốc, phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy mới an toàn, hiệu quả, nhất là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới đã được Bộ Y tế cho phép.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định.

Đề nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn và kiểm tra UBMTTQVN các cấp chủ động lồng ghép các hoạt động của phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Chỉ đạo theo ngành dọc hướng dẫn hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền PCMT; quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện và người đã cai nghiện ở xã, phường, thị trấn; phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và cung cấp thông tin về người nghiện trên địa bàn; Các tổ chức đoàn thể nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm PCMT tại xã, phường, thị trấn; nhân rộng các mô hình PCMT đạt hiệu quả.../.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  874

Tin đã đưa
Xem theo ngày :