uct
Hội thảo thông qua Bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015”
Hội thảo thông qua Bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015”
Thứ 3, ngày 26/02/2019 | 01:59 PM (GMT +7)
Sáng nay 26/2, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học thông qua toàn văn bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015”. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam chủ trì hội thảo.

r

Toàn cảnh hội thảo.

Bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015” được thực hiện nhằm hệ thống lại một cách đầy đủ, khoa học quá trình ra đời, phát triển và những đóng góp to lớn của MTTQVN tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là công trình lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQVN trong công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới.

Bản thảo lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015 được thiết kế gồm có 8 chương. Tại hội thảo lần này, các đại biểu thống nhất cao với bản thảo về bố cục, nội dung, đồng thời bổ sung thêm một số ý kiến để làm rõ thêm một số vấn đề trong bản thảo lịch sử.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  97

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.