uct
Triển khai nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019
Triển khai nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019
Thứ 4, ngày 27/02/2019 | 08:58 AM (GMT +7)
Chiều qua 26/2, đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và triển khai nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, việc phối hợp thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả tốt, công tác dân vận chính quyền luôn được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo ra những chuyển biến mới tích cực trong nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước được chuyển tải kịp thời đến nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 18/18 huyện, thị xã, thành phố và 213/244 xã, phường, thị trấn đã triểj n khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tình hình kinh tế xã hội ổn định và phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên, các nhiệm vụ chính trị được hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra, các chương trình trọng điểm đạt được nhiều kết quả khả quan, nhất là chương trình cải cách hành chính, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai thực hiện trong năm 2019 như tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  672

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.