Ban hành kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019
Thứ 5, ngày 28/02/2019 | 09:58 AM (GMT +7)
Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.

Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, tạo điều kiện ổn định vàthị trường lành mạnh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường cho các doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong quá trình thực hiện không gây tác động xấu đến thị trường, không cản trở hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Qua thực tế, phát hiện những bất cập, chồng chéo trong văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các lực lượng chức năng nắm vững tình hình tại các địa bàn, tuyến, lĩnh vực được phân công phụ trách, đặc biệt là các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch chuyên đề, trọng tâm vào các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng; các loại hàng hóa có thuế suất cao, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, … Kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả, giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác nghiệp vụ của các cơ quan chức năng, xác định trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiệm các hành vi tiêu cực, tiếp tay cho đối tượng.

Thùy Dung

Lượt xem:  506

Tin đã đưa
Xem theo ngày :