uct
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững
Thứ 6, ngày 01/03/2019 | 08:03 AM (GMT +7)
Chiều 28/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp với các Sở, ban, ngành để đánh giá kết quả sau 03 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, nhìn chung qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy, công tác giảm nghèo đã được các cấp, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả. Các huyện nghèo, xã nghèo và thôn ĐBKK đã được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện tiêu chí thu nhập thông qua hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin...Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 31.537 hộ nghèo, tỷ lệ 7,57% (cả nước còn khoảng 5,35%), giảm 5,33% so với năm 2015, bình quân giảm 1,78%/năm; giảm 2,88% tỷ lệ hộ cận nghèo so với năm 2015. Đối với kết quả giảm xã nghèo, huyện nghèo, so với năm 2016, đến cuối năm 2018 toàn tỉnh giảm 11 xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình 257; giảm 19 xã ĐBKK vùng dân tộc thiểu số và miền núi (xã khu vực III) thuộc Chương trình 135.

Tuy nhiên kết quả giảm nghèo toàn tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra (bình quân 2-2,5%/năm).  Nguyên nhân mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh chưa đạt mục tiêu là do một số địa phương chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, còn duy trì một tỷ lệ hộ nghèo để xin hưởng cơ chế hỗ trợ của cấp trên; Bộ công cụ rà soát hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều chưa phản ánh hết thực trạng đời sống người dân khu vực miền núi. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng ỉ lại, trông chờ, chưa mạnh dạn vươn lên thoát nghèo ở một số bộ phận người dân mặc dù được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi về vốn, hỗ trợ đào tạo nghề...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị các Sở, ban ngành liên quan xác định lại nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc triển khai công tác giảm nghèo chưa đạt mục tiêu đề ra, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để đạt được mục tiêu đề ra. Các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công tác điều tra hộ nghèo một cách chặt chẽ; thêm chủ trương khen thưởng, động viên cán bộ giảm nghèo. Đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tránh để xảy ra tình trạng diễn biến tư trưởng trong bộ phận dân cư về việc thoát nghèo...

Thúy Hằng

Lượt xem:  245

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.