uct
Liên minh HTX tỉnh: Tổng kết tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019
Liên minh HTX tỉnh: Tổng kết tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019
Thứ hai, ngày 04/03/2019 | 02:44 PM (GMT +7)
Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của Liên minh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Tham dự hội nghị có đại diện các sở ngành liên quan và 200 HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, đến 31/12/2018, toàn tỉnh Quảng Nam có 329 HTX, liên hiệp HTX, trong đó có 243 HTX nông nghiệp, 56 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 11 HTX vận tải, 03 quỹ tín dụng nhân dân, 16 HTX thuộc các lĩnh vực khác và 01 liên hiệp HTX. Trong năm, thành lập mới 47 HTX đạt 156,7% so với chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong năm cũng có 31 HTX ngừng hoạt động do kém hiệu quả. Về cơ bản, các HTX đang tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, quản lý, tinh gọn bộ máy, đổi mới hạch toán, xử lý các tồn đọng, mạnh dạn đầu tư hạ tầng và trang thiết bị sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế hộ thành viên khá tốt, góp phần xây dựng xã nông thôn mới. Bên cạnh đó, tổ hợp tác cũng có đóng góp không nhỏ cho phong trào kinh tế hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh có 2571 tổ hợp tác, năm 2018 thành lập mới 29 THT phần lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Nhiều THT đã có phương án đầu tư, tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh để phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2018, có 19 THT được giải ngân với số tiền 7,2 tỷ đồng. THT góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế hộ ở nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động và là tiền đề quan trọng để phát triển mô hình HTX khi đủ điều kiện.

Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 15 khóa tuyên truyền, tư vấn thành lập mới HTX, THT, Luật HTX 2012 và các cơ chế chính sách; lựa chọn 21 HTX có sản phẩm tiềm năng hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ 28 dự án vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ HTX với số tiền trên 18 tỷ đồng, giải ngân theo tiến độ đạt 72% so với kế hoạch do UBND tỉnh phê duyệt.  Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh đã lập hồ sơ thủ tục hỗ trợ chính sách theo Quyết định 46/QĐ-UBND tỉnh cho HTX với số tiền trên 6,4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2019. Mục tiêu phấn đấu thành lập mới 100 THT, từ 30-35 HTX, tập trung xây dựng ít nhất 02 mô hình HTX cấp tỉnh, 10 mô hình HTX cấp huyện, lựa chọn 3 sản phẩm tiêu biểu tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, thu hút 7-10 người có trình độ đại học về làm việc tại HTX, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 7-10 HTX nông nghiệp…

Thúy Hằng

Lượt xem:  67

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.