uct
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung tuyên truyền trong năm 2019
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung tuyên truyền trong năm 2019
Thứ hai, ngày 04/03/2019 | 04:28 PM (GMT +7)
Chiều nay 4/3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp triển khai các nội dung tuyên truyền trên lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 trên sóng Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Văn Thơ chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo đánh giá kết quả tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2018, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đã có sự tham gia, phối hợp, thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện, hoạt động kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo sản xuất, tiếp âm và phát sóng các chương trình phát thanh đúng quy định, đạt chất lượng, bám sát nội dung tuyên truyền theo định hướng của tỉnh. Công tác tuyên truyền luôn được đổi mới về hình thức và nâng cao chất lượng, chuyển tải được đầy đủ nội dung tuyên truyền. Kịp thời thông tin những chương trình trọng tâm, trọng điểm, sự kiện chính trị thời sự, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới, những cách làm hay trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa ở địa phương…góp phần định hướng tư tưởng, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, hăng say học tập, lao động, công tác của tập thể và cá nhân tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyên truyền trong năm 2019. Theo đó, Sở chỉ đạo tập trung tuyên truyền vào các nội dung như: tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần; các ngày lễ quốc tế; kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác; các ngày lễ lớn, hoạt động, sự kiện của tỉnh Quảng Nam; triển khai tuyên truyền Chương trình công tác năm 2019 của ngành thông tin và truyền thông tỉnh.

Thùy Dung

Lượt xem:  64

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.