Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019
Thứ 3, ngày 05/03/2019 | 03:40 PM (GMT +7)
Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh (Ban chỉ đạo 138 của tỉnh) vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019.

Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của các cơ quan bảo vệ pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, hoạt động tín dụng đen, xâm hại trẻ em...; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội. Phấn đấu giảm 03% đến 05% số vụ phạm tội về hình sự so với năm 2018; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 78%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% trên tổng số án khởi tố; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện, đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm;… Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm; Công tác đấu tranh chống tội phạm; Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nêu tại các Nghị quyết của Quốc hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và các kỹ năng công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật;…

Thùy Dung

Lượt xem:  1,062

Tin đã đưa
Xem theo ngày :