Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019
Thứ 4, ngày 06/03/2019 | 09:21 AM (GMT +7)
Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh) vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019, lồng ghép với việc triển khai Đề án “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người”.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và toàn thể Nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mua bán người; Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, điều tra các vụ án, đường dây, băng nhóm tội phạm, truy bắt, trao trả đối tượng và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam; Gắn việc triển khai thực hiện công tác phòng chống mua bán người với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Kế hoạch cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Ít nhất 50% người dân tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người; 85% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người; 100% tuyến, địa bàn trọng điểm được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến mua bán người được phân loại, xử lý và các trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật; Đảm bảo 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật; 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có hiệu lực từ ngày01/01/2018 phần có liên quan đến tội phạm mua bán người được tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân và cán bộ thực hiện công tác phòng, chống mua bán người;…

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra như trên, Ban Chỉ đạo đề nghị tập trung triển khai các nội dung trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện Công văn số 6017/UBND-NC ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kiến nghị số 1526/KN-UBTP14 ngày 28/9/2018 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội (khóa XIV) về thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán người; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm mua bán người;

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” đảm bảo thiết thực, hiệu quả; vận động toàn dân tham gia và động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người. Mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2019; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm đã được ký kết giữa các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo các Sở, ban, ngành chủ động xây dựng các quy chế phối hợp phù hợp với yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền, phòng chống mua bán người vào định hướng tuyên truyền hàng quý tại hội nghị giao ban báo chí; định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, Internet đăng tải bài viết về phòng chống mua bán người, xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng trên đài phát thanh - truyền hình tỉnh, chuyên mục, tin trên các đài phát thanh địa phương, nhất là tập trung vào đợt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7” và “Ngày thế giới phòng chống mua bán người - 30/7” năm 2019; Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, hậu quả, tác hại do tội phạm gây ra và các biện pháp phòng ngừa để người dân nâng cao nhận thức,ý thức cảnh giác, tích cực tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm mua bán người hiệu quả tại cộng đồng; vận động, tuyên truyền nhằm xóa bỏ kỳ thị đối với nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số máy 111) nhằm thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ trẻ em và phòng chống mua bán người.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, địa bàn, đặc biệt là các tuyến, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra tội phạm mua bán người; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; Tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới và quản lý xuất, nhập cảnh kịp thời phát hiện đấu tranh với các đường dây, đối tượng hoạt động phạm tội mua bán người qua tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh; Quản lý chặt công tác đưa người đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, cho nhận con nuôi và kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhất là các trường hợp xuất cảnh trái phép để lao động, làm thuê theo thời vụ. Triệt phá, xử lý nghiêm các trung tâm môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi với người nước ngoài, cho, hiến tạng trái phép và xuất khẩu lao động trái phép; Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong xác minh, đánh giá chứng cứ, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ phạm tội mua bán người; không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm; tổ chức tốt biện pháp bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người;…

Thùy Dung

Lượt xem:  835

Tin đã đưa
Xem theo ngày :