uct
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình OCOP năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình OCOP năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
Thứ 4, ngày 06/03/2019 | 08:09 PM (GMT +7)
Chiều ngày 6/3, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình OCOP năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh- Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Muộn chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Giấy công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030” được UBND tỉnh phê duyệt ngày 22/5/2018. Tổng vốn thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 là hơn 579 tỷ đồng; riêng trong năm 2018, là hơn 19,6 tỷ đồng.. Mục tiêu của Chương trình là đến năm 2020 hoàn thiện, nâng cấp 130 sản phẩm thế mạnh; phát triển 100 sản phẩm mới, phát triển 3-4 làng du lịch dịch vụ; có ít nhất 03 sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh, 01 sản phẩm đạt 05 sao quốc gia; củng cố, phát triển mới ít nhất 60 tổ chức kinh tế tham giam Chương trình OCOP. Đến năm 2030, có 500 sản phẩm OCOP.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù Chương trình OCOP là một chương trình mới, thời gian chính thức triển khai kế hoạch chỉ khoảng 05 tháng nhưng đã đạt được một số kết quả ban đầu khá tích cực. Bước đầu các ngành, cấp đã thể hiện sự quan tâm, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình; trong đó tiêu biểu ở các địa phương Tiên Phước, Tây Giang, Hội An. Các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể; chu trình OCOP thường niên, Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá, xếp hạng sản phẩm được xây dựng và bước đầu triển khai. Trong năm 2018, đã có 35 sản phẩm của 33 chủ thể ở 18 huyện, thị xã, thành phố tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm. Sau quá trình đánh giá, xếp loại, đã có 4 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 11 sản phẩm xếp hạng 3 sao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các cấp ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình, quảng bá mạnh các sản phẩm OCOP. Nâng cao vai trò của lãnh đạo địa phương trong thực hiện Chương trình OCOP; xác định đúng các sản phẩm tham gia Chương trình; sửa Bộ tiêu chí cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương; vận động các cơ sở, hộ gia đình liên kết để có quy mô sản xuất lớn hơn; tối gián các thủ tục trong việc làm hồ sơ công nhân sản phẩm OCOP. Đồng thời xem xét cơ chế hỗ trợ đối với các sản phẩm OCOP; tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận thị trường. Dịp này, đồng chí Lê Trí Thanh cũng giao Sở Công thương nghiên cứu phương án tổ chức hội chợ nông sản 6 tháng/ 1 lần. Các ngành theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; xây dựng vùng nguyên liệu riêng để tạo ra các sản phẩm OCOP mang tính đặc hữu;...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã trao Giấy công nhận của UBND tỉnh đối với các sản phẩm OCOP đạt thứ hạng 3 sao trở lên.

Thúy Hằng

Lượt xem:  175

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.