uct
Hơn 3 tỷ đồng thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa địa phương năm 2019
Hơn 3 tỷ đồng thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa địa phương năm 2019
Thứ 4, ngày 13/03/2019 | 02:26 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt dự toán công tác quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019 với kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

 Mục tiêu thực hiện nhằm bảo vệ, duy trì khả năng khai thác của các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giao thông đường thủy an toàn, thông suốt.

Công trình này sẽ triển khai trên các tuyến sông gồm:  Thu Bồn, Vu Gia, sông Yên, sông Tam Kỳ, Cổ Cò, sông Duy Vinh, sông Bà Rén, An Tân, Bàn Thạch, sông Đò, Cẩm Thanh và tuyến ven bờ biển đảo Cù Lao Chàm, tuyến quanh xã đảo Tam Hải; với các nội dung thực hiện: Bảo dưỡng cột, biển báo hiệu: Sơn bảo dưỡng, sơn màu; dịch chuyển cột báo hiệu; Bảo dưỡng phao, biển phao: Sơn bảo dưỡng, sơn màu; bảo dưỡng xích; thả phao, trục phao; điều chỉnh phao và chống bồi rùa; Các công tác khác theo định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Nhà nước; kiểm sát chặt chẻ khối lượng, chất lượng và kinh phí thực hiện. Ủy  quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh dự toán (nếu có), đảm bảo không vượt dự toán được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Thúy Hằng

Lượt xem:  71

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.