Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 14/03/2019 | 10:40 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động sẽ tổ chức như: Tổ chức mít tinh, diễu hành; phát động chiến dịch ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức treo pano, áp phích ở các nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại với một số khẩu hiệu như: “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng có cơ hội sử dụng nước sạch”; “Sử dụng hợp lý tài nguyên nước để phát triển bền vững”; “Giữ sạch nguồn nước vì sức khỏe của cộng đồng”; …

Tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề tài nguyên nước; tổ chức các lớp học giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước với cuộc sống; tuyên truyền sống xanh, tiết kiệm tài nguyên nước; phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh tăng thời lượng phát sóng về nước và cuộc sống, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ thiên nhiên và môi trường; phát hiện, biểu dương và đề nghị khen thưởng để động viên kịp thời cá nhân và tổ chức có nhiều thành tích trong sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh các chương trình, dự án đảm bảo nước sạch và vệ sinh cho mọi người, đặc biệt là cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo, phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối ở tỉnh có trách nhiệm liên lạc với Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nêu trên.

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trong đơn vị, địa phương mình và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo./.

TD

Lượt xem:  286

Tin đã đưa