Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 14/03/2019 | 10:42 AM (GMT +7)
Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng năm 2019 và những năm tiếp theo, ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung.

Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời không để tình trạng phá rừng, cháy rừng xảy ra trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan có liên quan phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, về lợi ích của rừng và những cơ chế, chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân biết, thực hiện. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp huyện, cấp xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách xã, thôn. Phối hợp các lực lượng trong kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR theo quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát, xác định cụ thể đến cấp thôn, xã về các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để có phương án chủ động PCCCR phù hợp. Trong những ngày khô hạn kéo dài (nguy cơ cháy rừng ở cấp dự báo cấp IV, cấp V), chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm bố trí ứng trực 24/24 và kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng và sử dụng lửa trong và gần rừng; nghiêm cấm việc phát, dọn, đốt xử lý thực bì trong suốt thời gian nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện cháy rừng và huy động lực lượng, phương tiện để dập tắt kịp thời, dứt điểm không để cháy lan diện rộng.

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và PCCCR. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi gây cháy rừng; thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng để dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp với lực lượng liên ngành (Công an, Quân đội, Biên phòng) triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên website của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh (Chi cục Kiểm lâm), thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững (Cục Kiểm lâm) khi phát sinh cháy rừng để kịp thời chỉ đạo. Tổ chức lực lượng thường trực (Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR) và phương tiện, dụng cụ, thiết bị cho công tác PCCCR; khi có cháy rừng xảy ra hoặc yêu cầu hỗ trợ của các địa phương phải đảm bảo ứng phó, cứu chữa kịp thời.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) và các địa phương tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân các vụ phá rừng, cháy rừng và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời đưa thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng trong suốt mùa khô hanh./.

TD

Lượt xem:  321

Tin đã đưa