uct
Tập huấn đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Tập huấn đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Thứ 3, ngày 09/04/2019 | 02:50 PM (GMT +7)
Sáng nay 9/4, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 cho các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, giới thiệu những nội dung cụ thể của Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017 được quy định tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch triển khai đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 tại Quyết định số 1444/KH-UBND ngày 20/03/2019 của UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm công tác PCTN...

Theo đó, phạm vi đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, gồm: hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh, cơ quan thuộc UBND tỉnh về PCTN; kế hoạch thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Thời ký đánh giá từ 16/12/2017 đến 15/12/2018. Các chỉ tiêu đánh giá theo thang điểm 100 với các nội dung chính như: Quản lý nhà nước về công tác PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện các hành vi tham nhũng; xử lý các hành vi tham nhũng.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN. 

LC

Lượt xem:  151

Tin đã đưa
Xem theo ngày :