uct
Thành lập Ban quản lý dự án – Quỹ đất huyện Tiên Phước
Thành lập Ban quản lý dự án – Quỹ đất huyện Tiên Phước
Thứ 5, ngày 11/04/2019 | 02:54 PM (GMT +7)
Sáng ngày 11/4, UBND huyện đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý Ban quản lý dự án - Quỹ đất huyện Tiên Phước.

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Tiên Phước là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh.

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện thực hiện các chức năng: Chủ đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện quyết định đầu tư và các dự án thuộc mọi nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao; làm đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Ban Quản lý có 01 Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở, kinh phí hoạt động từ nguồn thu hoạt động của Ban Quản lý và do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Thúy Hằng

Lượt xem:  175

Tin đã đưa
Xem theo ngày :