Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững
Thứ 3, ngày 23/04/2019 | 03:24 PM (GMT +7)
Sáng nay 23/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững”. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Trí Thanh, Trần Văn Tân và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ (ngày 10-4-2013) và Nghị quyết số 06/TƯ khóa XII (ngày 5-11-2016) về hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực, đồng thời đề ra các nhiệm vụ thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các Báo cáo tổng quan về Hội nhập quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2014-2019, trọng tâm hội nhập quốc tế đến năm 2021; Báo cáo kết quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng giai đoạn 2014-2019 và trọng tâm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng đến năm 2021; Báo cáo kết quả hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2014-2019 và trọng tâm hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2021; Báo cáo kết quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác giai đoạn 2014-2019 và trọng tâm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác đến năm 2021.

Cùng với cả nước, để hiện thực hoá Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ Quảng Nam cũng đã ban hành Chương trình hành động số 31/2014. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh bằng quyết định số 2411/2016; thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 81/2017; tạo nên nhiều cơ sở nền tảng để hiện thực hoá chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về hội nhập quốc tế; cùng với cả nước, đưa vị thế của Việt Nam ngang tầm với nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta và được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng trong các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong 5 năm qua, trong đó thành tựu lớn nhất là chúng ta đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực trong nước tạo nên động lực phát triển quốc gia mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu to lớn.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược đối với công cuộc hội nhập, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động đối với từng lĩnh vực, đặc biệt là về các nội hàm cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể thúc đẩy hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030...

LC

Lượt xem:  453

Tin đã đưa
Xem theo ngày :