Hoàn thành Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 30/5
Thứ 4, ngày 24/04/2019 | 08:24 AM (GMT +7)
Sở Nội vụ vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành việc thẩm định và trình phê duyệt các Đề án vị trí việc làm trước ngày 30/5.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, thủ trưởng đơn vị được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị mình phải gửi đơn vị chủ quản cho ý kiến trước khi ban hành quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Đồng thời gửi quyết định phê duyệt về Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2019.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp chưa giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp đang thực hiện việc sắp xếp, tổ chức thì việc thực hiện đề án cần theo đúng tinh thần của các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ đã ban hành.

Thúy Hằng

Lượt xem:  260

Tin đã đưa
Xem theo ngày :