UBND tỉnh họp nghe báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Thứ 4, ngày 24/04/2019 | 04:16 PM (GMT +7)
Chiều 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 799/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ cho biết, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2018 theo quy định của UBND tỉnh; thực hiện tự đánh giá và gửi tài liệu kiểm chứng kèm theo để phục vụ cho công tác thẩm định, đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018; phối hợp với Sở Nội vụ và Bưu điện để tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2018. Đối với các sở, ban, ngành,chỉ số trung bình đạt 81,81%, chỉ số cao nhất là 93,42%, thấp nhất là 64.51%. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, chỉ số trung bình đạt 74,74%, chỉ số cao nhất là 77,25%, thấp nhất là 58.11%. Đối với các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, chỉ số trung bình đạt 98,73%, chỉ số cao nhất là 99,22%, thấp nhất là 97,66%.

Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2018, Quảng Nam đứng ở vị trí thứ 44 (đạt 43,14 điểm, giảm 17 bậc so với năm 2017) trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong 8 chỉ số nội dung thì có 3 chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao (chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân; chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và chỉ số quản trị môi trường), 3 chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp (chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở; chỉ số công khai minh bạch và chỉ số cung ứng dịch vụ công), 2 chỉ số nội dung trong nhóm đạt điểm thấp nhất (chỉ số thủ tục hành chính công và chỉ số quản trị điện tử).  

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Nội vụ hoàn thiện các báo cáo về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR); thống nhất tổ chức hội nghị công bố các chỉ số trên trong tháng 5/2019 tới; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nâng cao chỉ số PAPI trong thời gian đến. Về phần mềm đánh giá cải cách hành chính, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh để phân bổ kinh phí thực hiện;…

Thuỳ Dung

Lượt xem:  371

Tin đã đưa
Xem theo ngày :