Tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng nước dưới đất khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh
Thứ 5, ngày 25/04/2019 | 09:44 AM (GMT +7)
Để hạn chế tình trạng xâm nhập mặn và bảo vệ nước dưới đất tại các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 2181/UBND-KTN ngày 23/4/2019 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3663/UBND-KTN ngày 02/8/2016 về việc thống nhất một số giải pháp về cấp mới, gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Riêng đối với vùng ven biển của tỉnh, UBND tỉnh lưu ý thêm và giao nhiệm vụ: Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục và Bản đồ vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất; Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo quy định; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đầu tư lắp đặt thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân được cấp phép.

Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát các đơn vị, tổ chức đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; trong thời gian giấy phép còn hiệu lực nhưng tại khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung cung cấp đủ lưu lượng, chất lượng thì yêu cầu chủ giấy phép công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất phải hoàn trả lại ngay giấy phép cho cơ quan 2 cấp phép và thực hiện trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TTBTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Đối với các khu vực Vùng ven biển thành phố Hội An, phía Đông thị xã Điện Bàn, phía Đông huyện Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ, khu vực Trung tâm huyện Núi Thành và Khu công nghiệp Bắc Chu Lai cần hạn chế tối đa việc tham mưu cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất;

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các đơn vị, tổ chức và cộng đồng dân cư về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, đặc biệt là những quy định hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất các khu vực ven biển của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội dung phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong trường hợp tổ chức, cá nhân trả lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai phổ biến Công văn số 3663/UBND-KTN ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh và Công văn này đến Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, các đơn vị, tổ chức khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trách nhiệm quản lý để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển có trách nhiệm phổ biến Công văn số 3663/UBND-KTN ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh và Công văn này đến các đơn vị, tổ chức khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc địa bàn quản lý để các đơn vị biết và triển khai thực hiện; Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực ven biển; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các đơn vị, tổ chức đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và giấy phép còn hiệu lực nhưng tại khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung cung cấp đủ lưu lượng, chất lượng thì đề nghị chủ giấy phép công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất hoàn trả lại giấy phép cho cơ quan cấp phép và thực hiện trám lấp giếng theo quy định; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành và công bố công khai Danh mục và Bản đồ khu vực hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn.

Đề xuất bổ sung các điểm quan trắc nước dưới đất tại các khu vực ven biển để theo dõi, giám sát diễn biến mực nước, chất lượng nước, động thái nước dưới đất và dự báo về tình hình cạn kiệt, suy giảm nguồn nước dưới đất; Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn quản lý.

Đối với các đơn vị, tổ chức được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại các khu vực ven biển của tỉnh: Phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung quy định trong Giấy phép được cấp; Đối với các khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung đủ số lượng, chất lượng phải chủ động trả lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho cơ quan cấp phép và tiến hành xây dựng phương án trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sớm thực hiện việc đầu tư, lắp đặt thiết bị giám sát công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và kết nối, cung cấp dữ liệu giám sát theo quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

Thùy Dung

Lượt xem:  363

Tin đã đưa
Xem theo ngày :