Triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo”
Thứ 5, ngày 25/04/2019 | 03:58 PM (GMT +7)
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2018-2022.

Hoạt động tình nguyện của Đoàn cơ sở thuộc Đoàn Khối các cơ quan tại các địa phương vùng biên giới

Thông qua việc triển khai cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biên giới, biển, đảo. Qua đó khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội nơi biên giới, biển, đảo song song với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”,…

Theo Kế hoạch, Đoàn Khối các cơ quan đề nghị đoàn cơ sở triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về biên giới, biển, đảo. Trong đó, tập trung tuyên truyền về vai trò, vị trí tầm quan trọng của biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Luật biển Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững, củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982; đẩy mạnh tuyên truyền về các chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, đảo; nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về tình hình bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo hiện nay; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, kích động của các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam.

Tuyên truyền về tấm gương người tốt, việc tốt và các tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển, đảo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Biên giới quốc gia, các nghị định, hiệp định, quy chế về biên giới, cửa khẩu theo hướng thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 

Song song đó, triển khai các chương trình, hoạt động thực hiện Cuộc vận động như: T chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại địa bàn biên giới, biển, đảo; Vận động đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền và giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới, biển, đảo; Tổ chức các hoạt động kết nghĩa, chính sách hậu phương quân đội…

Thúy Hằng

Lượt xem:  310

Tin đã đưa
Xem theo ngày :