Ban hành Chỉ thị về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2019
Thứ 6, ngày 26/04/2019 | 02:32 PM (GMT +7)
Để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 chủ trì, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi; kiểm soát chặt chẽ mọi khâu, mọi bước công việc trong quá trình tổ chức thi, tuyệt đối không để xảy ra gian lận trong kỳ thi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra gian lận trong thi cử, vi phạm Quy chế thi gây bức xúc trong xã hội; Chủ trì, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công ở địa bàn Quảng Nam và các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh các cấp năm 2019; Chỉ đạo các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh có học sinh lớp 12 tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết, thực hiện và giám sát; Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi;

Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo các kỳ thi và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế: Các trường học có bố trí Hội đồng thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, tường rào, ánh sáng... (không bố trí Điểm thi tại những nơi không đảm bảo về cơ sở vật chất, gây mất an toàn, an ninh, trật tự); Các Điểm thi phải có thêm điểm thi dự phòng để kỳ thi được tiến hành trong bất kỳ tình huống nào; Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền, giải thích về mục đích, tính chất của các kỳ thi, tuyển sinh; thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông những điểm mới quy chế tuyển sinh, công khai về chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp để nhân dân hiểu rõ; Thực hiện chặt chẽ việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đặc biệt đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn quy định;

Đồng thời, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh; Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh tỉnh, đề xuất phương án bố trí lực lượng Công an, Y tế, Bưu điện, Điện lực phù hợp, phục vụ tốt kỳ thi; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người nắm vững mục đích, yêu cầu và các quy định về kỳ thi và tuyển sinh; cử cán bộ có trách nhiệm trực cơ quan thường xuyên trước, trong và sau kỳ thi để xử lý các vấn đề đột xuất; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo mật đề thi tại Hội đồng sao in đề thi, các điểm coi thi, chấm thi theo đúng Quy chế thi, kiên quyết xử lý những đối tượng gây rối, làm ảnh hưởng đến kỳ thi; có phương án phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm sao in đề thi, hội đồng coi thi, chấm thi theo lịch thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quy định về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời các kỳ thi từ nguồn đã phân bổ cho ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương trong dự toán kế hoạch năm 2019.

Bưu điện Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy điện thoại, máy Fax, đường truyền phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 theo đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo bí mật, an toàn đề thi trong quá trình vận chuyển.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế và cán bộ chuyên môn trực chăm sóc sức khoẻ giáo viên và học sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019.   

Công ty Điện lực Quảng Nam có phương án cấp điện đầy đủ cho các Hội đồng coi thi, chấm thi, đặc biệt đảm bảo nguồn điện liên tục 24/24 giờ cho các Hội đồng ra đề thi, in sao đề thi và chấm thi trắc nghiệm.

Đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Nam, các Trường: Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam triển khai thực hiện “Tiếp sức mùa thi” tại các nơi diễn ra thi; tận dụng ký túc xá hiện có để hỗ trợ chỗ ăn, ở cho thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi (nếu có).

UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 tại địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện. Tổ chức hội nghị với các xã, phường, thị trấn và ngành chức năng để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các kỳ thi năm 2018, trên cơ sở đó đề ra phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kỳ thi năm 2019. Chú ý những nơi dự đoán có khả năng xảy ra tình hình phức tạp để có biện pháp giải quyết kịp thời; Ban Chỉ đạo thi các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 trên địa bàn được tiến hành an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Thùy Dung

Lượt xem:  428

Tin đã đưa
Xem theo ngày :