Triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2019
Thứ 6, ngày 03/05/2019 | 07:34 AM (GMT +7)
Chiều ngày 02/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2018, tỉnh Quảng Nam được bố trí trên 265,725 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giải ngân 241,238 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 281,421 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm nghèo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, quan tâm và thực hiện khá đồng bộ; vai trò của MTTQ và các hội, đoàn thể tiếp tục được phát huy; công tác tuyên truyền được tăng cường, đa dạng về nội dung, hình thức; nhận thức về công tác giảm nghèo bền vững đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương và trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nguồn kinh phí bố trí kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; các Sở, ngành và địa phương; một số nội dung, nhiệm vụ đã được cấp tỉnh phân cấp cho địa phương chủ động thực hiện; đã thực hiện lồng ghép và hỗ trợ có điều kiện cho hộ nghèo khi tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Quỹ vì người nghèo,…Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch giảm nghèo với các giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện…vì vậy tỷ lệ giảm nghèo đã đạt vượt mục tiêu đề ra năm 2018 (giảm 1,71%, tương ứng 6.575 hộ), đặc biệt đã hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới (56 hộ tái nghèo; 756 hộ nghèo phát sinh).

Năm 2018, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 31.537 hộ, tỷ lệ 7,57% và số hộ cận nghèo toàn tỉnh còn 13.841 hộ. Kết quả giảm nghèo năm 2018, đạt và vượt mục tiêu đề ra tuy nhiên có 3 huyện là Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang không đạt mục tiêu của UBND tỉnh giao, bên cạnh đó tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo mới diễn ra nhiều ở các huyện miền núi.

Tại hội nghị, các địa phương đã chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả cũng như đề xuất, kiến nghị khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác giảm nghèo như: nâng mức cho vay xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo; hỗ trợ toàn diện chính sách y tế và giáo dục cho người dân tộc thiểu số không phân biệt thuộc hộ nghèo hay không nghèo; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững…

Hội nghị đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 với mục tiêu là tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, đảm bảo giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, hoàn thành mục tiêu giảm trên 5.000 hộ nghèo và khoảng 3.000 hộ cận nghèo năm 2019 theo nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, trong đó phấn đấu giảm trên 50% số hộ nghèo thuộc chính sách người có công cách mạng (trên 345 hộ) để đến năm 2020 toàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho biết, thời gian qua công tác giảm nghèo được quan tâm, các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo tiếp tục hoàn thiện. Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2019, công tác giảm nghèo cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, chủ động, tích cực tham gia của người dân, nhất là phát huy vai trò chủ động của hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững của tỉnh; đảm bảo giảm nghèo thực chất, không chạy theo thành tích; đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình giảm nghèo hay, hiệu quả; Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và địa bàn nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững;…

Thùy Dung

Lượt xem:  867

Tin đã đưa
Xem theo ngày :