Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/05/2019 | 09:45 AM (GMT +7)
Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế tại địa phương; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế thông qua nhiều hình thức khác nhau với nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng; tích cực vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ 93% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2019 theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, xử lý các trường hợp vi phạm; có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu lên Cổng Thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định để phục vụ việc giám định, thanh toán và tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền.

Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí, chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách theo quy định; phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia quản lý quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông về bảo hiểm y tế, có giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế của địa phương đã được giao tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020.

LC

Lượt xem:  394

Tin đã đưa
Xem theo ngày :