Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thứ 4, ngày 15/05/2019 | 03:04 PM (GMT +7)
Chiều ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo: Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm ĐKKD đã có nhiều bước tiến. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để thực thi các phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt. Đến nay các bộ/ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh; đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, việc kiểm soát khâu ban hành TTHC vẫn chưa chặt chẽ. Văn phòng Chính phủ đã thẩm tra 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thì thấy có 115 TTHC được quy định. Văn phòng Chính phủ đã đề nghị không quy định 14 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 98 thủ tục không cần thiết, không hợp lý. Trong những tháng đầu năm 2019, các bộ/ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 TTHC được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành thường xuyên rà soát và tham mưu ban hành đầy đủ các Quyết định công bố TTHC ở tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, trên cơ sở đó, đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh đến thời điểm hiện tại là 1.670 TTHC. 100% TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm đã được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đảm bảo rõ trách nhiệm, thẩm quyền, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Trung tâm HCC tỉnh đã tiếp nhận 27.558 hồ sơ và giải quyết 25.665 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn là 25.181 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98%). Hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 3.996 hồ sơ (chiếm 14%). UBND tỉnh đã uỷ quyền cho Giám đốc các Sơ, ngành thực hiện giải quyết đối với 35 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đã phê duyệt 684 TTHC thực hiện quy trình theo quy trình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả), đạt tỷ lệ 53% tổng số TTHC của các Sở, ban, ngành đưa vào thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát, công khai thủ tục hành chính để tạo động lực cho tăng trưởng. Quá trình thực hiện cần đặc biệt lưu ý bãi bỏ, chấm dứt quy định thủ tục hành chính trong công văn hướng dẫn.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  345

Tin đã đưa
Xem theo ngày :