Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ 6, ngày 17/05/2019 | 09:30 AM (GMT +7)
Ngày 16/5, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có lãnh đạo Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Sau 01 năm triển khai luật, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, phổ biến, tập huấn các nội dung mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản qui định chi tiết thi hành Luật đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí; đã triển khai việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng và diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong cơ sở hoạt động sự nghiệp; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở quản lí về tài sản công theo qui định, đồng thời nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động sử dụng các phần mềm khác để quản lí tài sản cố định tại đơn vị mình. Các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lí tài sản công đã thực hiện mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước để quản lí số tiền thu được từ xử lí tài sản công theo qui định... Nhìn chung, việc quản lý tài sản công theo luật mới đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng cho thấy có một số vấn đề cần được tập trung trao đổi để hoàn thiện. Hội nghị là dịp để Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, các địa phương đánh giá và làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các văn bản qui định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Luật và các văn bản qui định chi tiết cũng như tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lí, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí.
 

LC

Lượt xem:  282

Tin đã đưa
Xem theo ngày :