Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thứ 4, ngày 29/05/2019 | 02:38 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.vGóp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.Động viên người cao tuổi và cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao-Gương sáng”.

Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 chủ đề “Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở. Tạo điều kiện, động viên đội ngũ cán bộ Hội, người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thực hiện tốt công tác lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi”;…

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và địa phương triển khai thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi. Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh rà soát, nắm tình hình người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm và tặng quà nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi”.Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và Ủy Ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; về già hóa dân số; pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi. Hướng dẫn xây dựng, phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở, chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” góp phần tích cực vào việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt các hoạt động: cử vận động viên tham gia Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019; hội thi Thể dục dưỡng sinh và giao lưu văn nghệ người cao tuổi lần thứ VII-2019; Hội thi sáng tác thơ trong các câu lạc bộ thơ người cao tuổi;…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện, sức khỏe của người cao tuổi nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi”. Tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí, du lịch, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi; tổ chức vui chơi, sinh hoạt giải trí giúp người cao tuổi sống lâu, sống vui, sống khỏe và sống có ích.

Sở Y tếchủ trì triển khai thực hiện tốt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tỉnh Quảng Nam; lồng ghép chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan đến người cao tuổi. Hướng dẫn trạm y tế xã, phường, thị trấn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú;…

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các vấn đề có liên quan đến người cao tuổi; xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, hình ảnh phản ánh về các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyềnthanh – Truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã về “Tháng hành động vì người cao tuổi”.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Lao động -Thương binh và Xã hộiphối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi,các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019; chủ động bố trí nguồn lực, ngân sách thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi;Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đểtổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban quốc giaNgười cao tuổi Việt Nam.Chỉ đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức hội ở các cấp tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, quan tâm chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không người nuôi dưỡng chăm sóc; tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật,các hoạt động công tác người cao tuổi tại địa phương.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  697

Tin đã đưa
Xem theo ngày :