Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số cải cách hành chính
Thứ 6, ngày 31/05/2019 | 09:57 PM (GMT +7)
Chiều ngày 31/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông (ICT INDEX) của tỉnh năm 2018 và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và tại điểm cầu các huyện, có Lãnh đạo UBND, các phòng, ban chuyên môn của các huyện, thị, xã, thành phố.

Năm 2018, kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam đạt 75.22 điểm (tăng 1.95 điểm so với năm 2017, xếp hạng: 44/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2017. Đứng vào nhóm B thuộc các tỉnh đạt chỉ số Trung bình cao, từ 70% - dưới 80%), trong đó Điểm thực hiện công tác cải cách hành chính: 44.97/64.5 điểm.   Điểm chỉ số SIPAS:10.04/12 điểm. Điểm công chức lãnh đạo quản lý đánh giá CCHC của tỉnh: 16.71/19điểm. Điểm đánh giá tác động của CCHC đến sự phát triển KT-XH của tỉnh: 3.5/4.5 điểm. Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, năm 2018, tỉnh Quảng Nam  ở vị trí thứ 44 (đạt 43,14  điểm, giảm 17 bậc so với năm 2017) trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tỉnh Quảng Nam năm 2018 so với năm 2017 có sự ổn định khi điểm số chỉ tăng nhẹ và giữ nguyên thứ hạng, với điểm số tổng hợp là 65,85 điểm, xếp thứ 07/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, là một trong bảy địa phương thuộc nhóm điều hành TỐT và xếp thứ 02/12 khu vực duyên hải miền Trung (tăng 0.44 điểm và không tăng bậc so với năm 2017). Kết quả này giúp Quảng Nam duy trì 04 năm liên tiếp nằm trong top nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, địa phương về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị cũng như các giải pháp, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo để nâng cao các chỉ số của tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất các Sở, ngành, địa phương cần thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Các sở, ban, ngành quan tâm phối hợp chặc chẽ với Sở Nội vụ trong công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh hàng năm (cung cấp các tài liệu kiểm chứng), phối hợp tổ chức điều tra xã hội học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá kết quả chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Quảng Nam có cải thiện về vị trí và điểm số so với năm 2017, thể hiện nổ lực của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì đối với chỉ số PAR Index, PAPI, Sở Kế hoạch và Đầu tư về chỉ số PCI, Sở Thông tin và Truyền thông về chỉ số ICT Index, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ nhằm nâng cao các chỉ số của tỉnh trong thời gian tới. Các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; rà soát, đơn giản hóa thủ hành chính; triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4 có hiệu quả; đồng thời thực hiện nghiêm công tác xin lỗi tổ chức, công dân về giải quyết hồ sơ trễ hẹn theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  378

Tin đã đưa
Xem theo ngày :