Duy Xuyên: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư
Thứ 3, ngày 04/06/2019 | 04:00 PM (GMT +7)
Huyện ủy Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

dx_30-5-2019-qchn.jpg

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 10 năm qua, công tác Bảo hiểm Y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng và đạt yêu cầu lộ trình BHYT toàn dân. Năm 2009, số người tham gia BHYT là  40.572 người, tỷ lệ 33,58% dân số; năm 2015 là 108.872 người, tăng 68.300 người (tỷ lệ 168,34%) so năm 2009, đạt tỷ lệ 86,6% dân số; năm 2018 là 119.840 người, tăng 10.968  người (tỷ lệ 10,07%) so với năm 2015, tỷ lệ bảo phủ BHYT đạt 94,66% dân số, cao hơn 1,66% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao.  

Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT đã nâng cao nhận thức về mục đích, vai trò, ý nghĩa của BHYT, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, trực tiếp thúc đẩy việc tham gia, tăng nhanh chỉ tiêu bao phủ BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân. BHXH huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức 51 Hội nghị tuyên truyền chính sách, chế độ BHXH, BHYT với hơn 5.000 lượt người tham dự, phát hành hơn 75.500 các loại tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền đến đối tượng, nhân dân.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát liên ngành đối với việc thực hiện các chính sách BHYT ở các đơn vị, cơ sở y tế, nhất là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Trung tâm y tế huyện được tổ chức thực hiện tốt, đã phát hiện, xử lý tình trạng nợ đóng BHYT và hạn chế, ngăn chặn hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi quỹ BHYT. 10 năm qua, đã tổ chức kiểm tra 20 cuộc tại 42 đơn vị sử dụng lao động, 08 cơ sở khám chữa bệnh, 11 đại lý thu xã, thị trấn và thường xuyên tổ chức giám sát thực hiện thủ tục khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, mỗi tháng từ 10 cuộc kiểm tra, giám sát trở lên. Qua kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện đã phát hiện, thu hồi được 54.986.565 đồng nợ BHYT và đề nghị truy thu BHYT với số tiền: 22.304.738 đồng.

Công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý quỹ BHYT được tăng cường. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tiếp tục được củng cố và hoàn thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hằng năm BHXH huyện tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT với Trung tâm y tế huyện theo phân cấp và đúng với quy định. BHXH huyện đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trên địa bàn huyện.  

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và đặc biệt là đối tượng có thẻ BHYT, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận và hưởng thụ những dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh có chất lượng, ngành y tế của huyện đã có nhiều quyết tâm trong công tác KCB BHYT, chất lượng dịch vụ KCB BHYT của huyện cơ bản được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sỹ từng bước được cải thiện.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến như công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với các ngành, đoàn thể, địa phương chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao; Tỷ lệ bao phủ BHYT tuy đạt chỉ tiêu, nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng và chưa bền vững; Số doanh nghiệp nợ BHYT, phá sản, tạm ngừng hoạt động có xu hướng tăng lên ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người lao động khi ốm đau, bệnh tật; Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa nhiều; Một số địa phương chưa thực hiện ký hợp đồng đại lý thu BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội nên còn hạn chế trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia; thu tiền, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho nhân dân còn khó khăn; Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là tuyến cơ sở.

 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  330

Tin đã đưa
Xem theo ngày :