Thông báo kết luận tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/04/2009 của Tỉnh ủy
Thứ 5, ngày 06/06/2019 | 04:24 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo số 199/TB-UBND ngày 31/5/2019 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/04/2009 của Tỉnh ủy.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các đơn vị liên quan nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các Sở, Ban, ngành, địa phương tại Hội nghị để hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/4/2009 của Tỉnh ủy đảm bảo sát đúng với tình hình và thực tiễn của địa phương; đồng thời, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, thông qua và trình Tỉnh ủy xem xét, quyết định tại Hội nghị lần thứ 16 vào cuối tháng 6/2019. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp phản ánh thông qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, nhất là các khó khăn, vướng mắc được phản ánh tại các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, các hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hằng năm và trên Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh…

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện: Tiếp tục rà soát bổ sung tham gia góp ý các nội dung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/4/2009 của Tỉnh ủy gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện Báo cáo đảm bảo yêu cầu. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Nâng cao tính năng động, tinh thần tiên phong và trách nhiệm của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các cán bộ có biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đồng thời, tập trung quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư gắn với cải thiện từng chỉ số thành phần trong PCI; đồng thời, tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ số DDCI tại đơn vị và đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức đảng. Tập trung giải quyết tốt các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ.

Thùy Dung

Lượt xem:  242

Tin đã đưa
Xem theo ngày :