Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu
Thứ 6, ngày 07/06/2019 | 09:41 AM (GMT +7)
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; UBND tỉnh ban hành công văn 3194/UBND-KTN ngày 6/6/2019 gửi các Sở, ban, ngành; UBND và Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, yêu cầu các Sở, ngành, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan là chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm hàng hóa sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thấu và các văn bản hướng dẫn có liên quan; thực hiện nghiêm các nội dung về lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC); đăng tải thông báo mời thầu, thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu; phát hành HSMT/HSYC; đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), hồ sơ đề xuất (HSĐX); thẩm định các nội dung trong đấu thầu; giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu của các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa thực hiện từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình, số lượng, giá trị các gói thầu đấu thầu qua mạng tại điểm 6, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thùy Dung

Lượt xem:  787

Tin đã đưa
Xem theo ngày :