Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đông Giang lần thứ III năm 2019
Thứ hai, ngày 10/06/2019 | 08:08 AM (GMT +7)
Huyện Đông Giang vừa tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Đông Giang lần thứ III, năm 2019.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, nhiều chính sách xã hội hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được đầu tư có hiệu quả, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên.Tổng giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản 925,279 tỷ đồng, tăng bình quân 10,07%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 4.456,64 tỷ đồng, tăng bình quân 11,43%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 1.156,05 tỷ đồng, tăng bình quân 19,77%/năm; các chương trình, dự án hỗ trợ, toàn huyện đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các mô hình sản xuất, đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện đường, trường trạm…góp phần nâng cao đời sống của người nghèo, diện mạo các xã ngày càng khởi sắc.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 930.069,838 triệu đồng, trong đó: vốn trực tiếp cho chương trình nông thôn mới là 54.846,269 triệu đồng; vốn lồng ghép 507.739,229 triệu đồng; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29,43%, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,3 triệu đồng/người/năm, năm 2018, tăng 11,16 triệu đồng so với năm 2014; hỗ trợ xây dựng 946 ngôi nhà cho các gia đình người có công, nhà ở hộ nghèo, nhà phòng chống bão lụt, nhà tình nghĩa; hỗ trợ chi trả tiền điện cho 5.994 hộ nghèo; 100% hộ sử dụng điện; 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt từ công trình tự chảy; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn dưới 18,46%; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa được người dân hưởng ứng tích cực, toàn huyện có 60 Gươl và 25 nhà sinh hoạt cộng đồng; 5.411/6.388 hộ đạt gia đình văn hóa; 23/40 thôn đạt thôn văn hóa,; di sản văn hóa đặc trưng của người cơ tu được bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng được lưu giữ và phát triển như: Nghề dệt thổ cẩm, múa tân tung da dá, nói lý hát lý; bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng ngày càng nhiều hơn, cấp huyện 777 người, cấp xã 240 người.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường khối đoàn kết dân tộc, phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh.Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân vùng dân tộc thiểu số; huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh từng vùng đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; Phấn đấu đến năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm  5%/năm; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, quyết tâm xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, tiếp thu và phát triển bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc; hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Dịp này, Ban dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân; UBND huyện Đông Giang đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2018.

Đại hội đã chọn 34 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh và 1 dự khuyết.

Thùy Dung

Lượt xem:  225

Tin đã đưa
Xem theo ngày :