Khoảng 15 nghìn sổ BHXH được cấp trong 6 tháng đầu năm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 11/06/2019 | 03:47 PM (GMT +7)
Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến 31/5/2019, toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN số tiền là 1.503.961 triệu đồng, đạt 36,67% so với kế hoạch; ước đến 30/6/2019, toàn tỉnh sẽ thu trên 1.955.412 triệu đồng đạt trên 47% so với kế hoạch được giao.

Ngay từ đầu năm 2019, BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan quản lý đối tượng để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp khoảng 15.000 sổ BHXH, 285.000 thẻ BHYT cho đối tượng. Cùng với đó, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ phối hợp với ngành Bưu điện, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng được đầy đủ, kịp thời, đúng lịch. Tổng số tiền chi trả trong 6 tháng đầu năm ước đạt trên 1.125 tỷ đồng.

Năm 2019, BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện ký kết hợp đồng KCB BHYT với 39 cơ sở KCB công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; triển khai KCB BHYT tại 228/244 trạm y tế xã, phường, thị trấn. BHXH tỉnh tiếp tục phân cấp cho 18/18 BHXH huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng, giám định, thanh quyết toán chi phi KCB BHYT đối với các cơ sở y tế tuyến huyện và phòng khám đa khoa trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã tạm thời phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2019 cho các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham UBND tỉnh tiến hành giao dự toán theo chính thức theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/4/2019 cho các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; thực hiện việc giám định trên hồ sơ tại các cơ sở y tế kết hợp với giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định chi phí KCB BHYT được thanh toán theo quy định. Ước tính 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan BHXH đã giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT cho trên 1,920 triệu lượt người với số tiền trên 800 tỷ đồng, bằng 54,3% dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, ngoài những nhiệm vụ, công tác thường xuyên, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số công tác chủ yếu như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Phối hợp với ngành Thuế, ngành Lao động, Thương binh & Xã hội, các ngành liên quan tiến hành rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có sử dụng lao động đã đi vào hoạt động, nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động để có kế hoạch mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định. Phối hợp với ngành Bưu điện, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ cận nghèo và BHYT hộ gia đình;…

Thùy Dung

Lượt xem:  380

Tin đã đưa