Núi Thành: Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
Thứ 4, ngày 12/06/2019 | 04:06 PM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Công văn số 651/UBND-TNMT về việc triển khai thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào “chống rác thải nhựa” cho nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng hành động; đồng thời phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, từ đó dần dần bỏ thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và tíu nilon khó phân hủy.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy và tìm kiếm sản phẩm thay thế trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; không sử dụng ly, cốc, bình nhựa sử dụng một lần để tiếp khách và trong sinh hoạt….

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường và đảm bảo với tiêu chí được công nhận thân thiện với môi trường theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04/7/2012 của Bộ tài nguyên và môi trường để thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy.

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối tham mưu UBND huyện theo dõi tình hình thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện; tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại, nguy cơ ô nhiễm nhựa đối với môi trường sống tự nhiên đến các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư nhằm làm thay đổi thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học trực thuộc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phát động phong trào “chống rác thải nhựa”, các lớp học về tuyên truyền tác hại của sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Phòng Văn hóa và Thông tin khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch và khách sạn xây dựng hình ảnh “doanh nghiệp xanh” đồng thời thực hiện giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần túi nilon khó phân hủy với môi trường, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Các hội, đoàn thể của huyện tích cực vận động các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cắt giảm sử dụng ao bì bằng nhựa và túi nilon; tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ trên địa bàn huyện.

UBND các xã thị trấn tổ chức lồng ghép phong trào “Chống rác thải nhựa” vào các hoạt động bình xét thi đua và thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn cắt giảm sử dụng bao bì sản phẩm bằng nhựa và túi nilon; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường./.

Thùy Dung

Lượt xem:  272

Tin đã đưa