Thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính trên địa bàn Quảng Nam
Thứ 5, ngày 20/06/2019 | 02:45 PM (GMT +7)
Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính trên địa bàn Quảng Nam (gọi tắt là Đội ứng cứu) vừa được UBND tỉnh ký quyết định thành lập.

Đội ứng cứu do ông Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) làm Đội trưởng; ông Trương Thái Sơn – Trưởng phòng Công nghệ thông tin (CNTT) Sở TT&TT làm Đội phó thường trực; ông Trương Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm CNTT và truyền thông Quảng Nam – Sở TT&TT làm Đội phó. Ngoài ra, còn có 50 thành viên.

Đội ứng cứu có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT và tổ chức ứng cứu các sự cố mạng, máy tính trên địa bàn tỉnh. Đội ứng cứu là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng, máy tính quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố mạng, máy tính dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT). Sở TT&TT là cơ quan thường trực của Đội ứng cứu, có trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động của Đội ứng cứu theo quy định của pháp luật.

Thùy Dung

Lượt xem:  432

Tin đã đưa
Xem theo ngày :