Mobifone Quảng Nam: Đến năm 2020 xây dựng 07 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ
Thứ hai, ngày 24/06/2019 | 03:08 PM (GMT +7)
Đó là một trong những nội dung Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3932/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Theo đó, quy hoạch phải phù hợp quy định tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ viễn thông, tạo điều kiện cho việc ứng dụng các công nghệ mới trong viễn thông. Bảo đảm phát triển hạ tầng viễn thông bền vững, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin. Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên viễn thông hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, đảm bảo tối ưu kết nối giữa các thành phần trong mạng viễn thông, chất lượng mạng tốt nhất, hạ tầng đồng nhất theo vùng địa lý.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm phát triển hạ tầng mạng viễn thông đồng bộ , hiện đại phù hợp với sự phát triển hạ tầng mạng viễn thông của tỉnh và nhu cầu phát triển hạ tầng của Mobifone trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đến năm 2020, tỷ lệ huyện, thị xã, thành phố có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý đạt 100%. Phủ sóng thông tin di động đến 100% xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ dùng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 20 – 25%. Cáp quang kéo đến ít nhất 80% trung tâm xã, phường, thị trấn.

Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 gồm: Xây dựng 07 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ: Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ (do doanh nghiệp trực tiếp quản lý); Duy trì các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý. Phát triển mới điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, khu vực có lượng khách hàng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Không đầu tư mới các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ do xu hướng phát triển.

Dựa trên hiện trạng mạng lưới, dự báo và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực trong thời gian tới, quy hoạch số lượng cột ăng ten phát triển mới của Mobifone trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: 276 vị trí cột ăng ten. Đảm bảo các quy định về khoảng cách, loại trạm, các khu vực được xây dựng các loại cột ăng ten tuân thủ theo Quyết định số 500/QĐ-UBND 17/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, cải tạo cột ăng ten loại A 2a tại khu vực đô thị, khu vực tiếp giáp các tuyến đường, tuyến phố trung tâm, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan trên địa bàn tỉnh. Cải tạo cột ăng ten trạm thu phát sóng loại A 2a thành cột ăng ten loại A 1a, A1b để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm: Khu vực đô thị : Quy hoạch xây dựng mới các tuyến cột treo cáp viễn thông tại khu vực tuyến đường nhánh , tuyến đường liên thôn , liên xã (ngoại trừ các tuyến đường trục, đường chính, tuyến đã quy hoạch ngầm hóa).

Khu vực ngoại đô thị : Quy hoạch xây dựng mới các tuyến cột treo cáp viễn thông tại khu vực các xã miền núi , biên giới , khu vực một số xã ven biển ; khu vực các tuyến đường nhánh , tuyến đường liên thôn , liên xã , khu vực vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng hệ thống công trình cột treo cáp tại 166 khu vực, tuyến đường trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài: 1.496,4 km.

Đối với khu vực, tuyến, hướng đi ngầm cáp viễn thông, xây dựng hạ tầng cống bể tại khu vực trung tâm chính trị, hành chính, các tuyến đường chính. Ngầm hóa mạng cáp thông tin tại khu vực thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và một số tuyến đường chính thuộc trung tâm các huyện giai đoạn 2019 - 2020. Ngầm hóa đồng bộ với các tuyến đường xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mở rộng. Xây dựng hệ thống công trình ngầm tại 27 khu vực, tuyến đường trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài: 124,7 km.

Thúy Hằng

Lượt xem:  188

Tin đã đưa
Xem theo ngày :