Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
Thứ hai, ngày 24/06/2019 | 03:18 PM (GMT +7)
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 quy định cụ thể các nội dung sau:

Đến năm 2025, phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh ; đa dạng hóa và nâng cao các loại hình dịch vụ , phổ cập dịch vụ đến mọi người dân . Phát triển các điểm giao dịch tự động, điểm tra cứu thông tin công cộng, nâng cao chất lượng dịch vụ , đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Theo Quy hoạch, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng (có người phục vụ) có quy mô: 50 m2/1 điểm. Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020: 7 x 50 m2 = 350 m2 = 0,035 ha.

Phát triển hệ thống ăng ten trạm thu phát sóng theo công nghệ đa tần: Một ăng ten có thể thu phát trên nhiều dải tần khác nhau. Phát triển mạng di động công nghệ thế hệ sau, băng thông rộng, tốc độ cao, xây dựng theo mô hình hệ thống mở, tích hợp các mạng không dây khác nhau cho phép truyền dữ liệu đa phương tiện, đa dịch vụ trên nền tảng IP. Cột ăng ten có Quy mô: 0,04 ha/1 điểm. Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020: 276 x 0,04 ha = 11,04 ha.

Xây dựng, phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm , ngầm hóa mạng cáp ngoại vi, đảm bảo mỹ quan đô thị. Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp treo tại khu vực thành phố, khu vực trung tâm các huyện chưa có khả năng ngầm hóa. Quy mô: chiều sâu: 1,5 m, chiều ngang: 1 m. Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020: 1 x 124,7 x 1.000 = 124.700 m2 = 12,47 ha.

Dự kiến tổng đầu tư: 261,440 tỷ đồng, từ nguồn vốn doanh nghiệp và xã hội hóa.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tăng cường tuyên truyền, giới thiệu quy hoạch kịp thời; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phát sinh theo thẩm quyền.

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, chỉ đạo Mobifone xây dựng, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hướng dẫn , phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh.

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Trung) tổ chức thực hiện quy hoạch theo nội dung được phê duyệt; hằng năm, báo cáo việc thực hiện quy hoạch với UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông); kịp thời đề xuất với UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Các Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone thực hiện quy hoạch này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn , thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định để Mobifone xây dựng hạ tầng mạng cáp ngoại vi , hạ tầng mạng thông tin di động phù hợp với quy hoạch , kiến trúc và cảnh quan đô thị của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn…

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng , quy hoạch đô thị phải lồng ghép nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone đồng bộ với các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác (điện, cấp nước, thoát nước…).

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

 

TH

Lượt xem:  233

Tin đã đưa
Xem theo ngày :