Gần 14 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Thứ 3, ngày 25/06/2019 | 09:12 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Theo đó, gồm có 3 gói thầu: Gói thầu 1: Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh với kinh phí 8,550 tỷ đồng;  Máy tán sỏi laser công suất 90W với 3,6 tỷ đồng; Thiết bị chẩn đoán và điều trị mắt 2 có kinh phí 1,790 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

UBND tỉnh giao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai đấu thầu mua sắm và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu qua mạng của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đảm bảo quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  914

Tin đã đưa