Khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong xây dựng nông thôn mới
Thứ 3, ngày 25/06/2019 | 03:11 PM (GMT +7)
Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3603/UBND-KTN chỉ đạo khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cơ chế, thủ tục rút gọn đối với việc khai thác cát, sỏi, đất san lấp tại các điểm khai thác nhỏ, lẻ có khối lượng dưới 1.000m3 để tạo điều kiện cho các địa phương có nguồn nguyên liệu tại chỗ phục vụ xây dựng các công trình trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (kể cả công trình thuộc Chương trình giao thông nông thôn, Chương trình kiên cố hóa kênh mương) và các công trình công ích trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh Phương án thực hiện xã hội hóa các thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp xã, thôn và hướng dẫn sử dụng công năng của các nhà văn hoá đảm bảo phát huy được hiệu quả tốt nhất. Đối với các thôn sau khi sáp nhập dẫn đến qui mô dân số của thôn tăng lên, cần phải hướng dẫn điều chỉnh lại qui mô nhà văn hoá đảm bảo phù hợp, hoạt động hiệu quả. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát lại tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp văn hóa từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã để tránh xảy ra tình trạng sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích, bố trí nguồn vốn không đủ cho hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương thường xuyên giới thiệu, phổ biến các mô hình hoạt động hiệu quả tại các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn để các địa phương khác học tập, nhân rộng.

Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam làm việc với các địa phương để kiểm tra, rà soát và sớm triển khai di dời các trụ điện, đường dây viễn thông đảm bảo cảnh quan, an toàn tại các tuyến đường giao thông được nâng cấp, mở rộng mặt đường trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Giao Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông (phụ trách tiêu chí số 4 - Điện và tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam để sớm hoàn thành các nhiệm vụ này./.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  281

Tin đã đưa
Xem theo ngày :