Chấn chỉnh việc thực hiện trích đóng BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời
Thứ 4, ngày 03/07/2019 | 01:50 PM (GMT +7)
Ngày 2/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3786/UBND-KTTH chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh việc thực hiện trích đóng BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời, để phát sinh lãi trong thời gian qua.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chỉ đạo Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hằng tháng, quý, năm gửi thông báo xác nhận tình hình trích nộp bảo hiểm đến từng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, để đối chiếu, xác nhận. Trường hợp có cơ quan, đơn vị phát sinh lãi chậm nộp, ngành BHXH thông báo bằng văn bản cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách và cơ quan tài chính cùng cấp để phối hợp xử lý thu theo quy định; Cung cấp đầy đủ thông tin các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh có phát sinh lãi chậm nộp và đã nộp lãi cho Sở Tài chính để tiến hành kiểm tra, xử lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh (đơn vị có phát sinh lãi chậm nộp): Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để phát sinh lãi chậm nộp; tiến hành tự kiểm tra, quy trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân liên quan để phát sinh tiền lãi chậm đóng, trường hợp lãi phát sinh do chủ quan (báo cáo không kịp thời; trích nộp không đúng thời gian quy định, ...) của cá nhân liên quan, yêu cầu xử lý thu hồi từ cá nhân để nộp trả BHXH, tuyệt đối không được sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán lãi phát sinh. Trường hợp, đơn vị đã sử dụng ngân sách nhà nước để nộp trả số lãi phát sinh (số lãi phát sinh do lỗi của các cá nhân) trong 3 năm (2016 - 2018) và các năm trước (nếu có), yêu cầu xác định trách nhiệm để tổ chức thu hồi từ các cá nhân liên quan để hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Tài chính), trước ngày 31/7/2019 để theo dõi, tổng hợp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có phát sinh lãi chậm nộp từ năm 2016 đến năm 2018 và các năm trước (nếu có), làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc chậm nộp bảo hiểm, làm phát sinh lãi; trường hợp lãi phát sinh do lỗi của cá nhân, yêu cầu thu hồi từ cá nhân để nộp trả BHXH, tuyệt đối không được sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán lãi phát sinh; Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc với BHXH cùng cấp để nắm thông tin đơn vị có phát sinh lãi chậm nộp, tiến hành kiểm tra, xác định rõ nguồn kinh phí đơn vị sử dụng để nộp trả số lãi chậm nộp cho BHXH từ năm 2016 đến năm 2018 và các năm trước (nếu có); trường hợp đơn vị đã sử dụng ngân sách nhà nước để nộp trả số lãi phát sinh, yêu cầu thu hồi kinh phí của các cá nhân liên quan để hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, thu hồi (nếu có) cho UBND tỉnh (qua Sở Tài chính), trước ngày 31/7/2019 để theo dõi, tổng hợp.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tiến hành kiểm tra, xác định rõ nguồn kinh phí của các đơn vị thuộc ngân sách tỉnh đã sử dụng để nộp trả số lãi chậm nộp cho BHXH, nhằm chấn chỉnh, thu hồi (nếu có); theo dõi kết quả thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và Sở Nội vụ để xem xét thi đua đối với các cơ quan, thủ trưởng cơ quan, đồng thời tham mưu xử lý các phát sinh, vướng mắc (nếu có)./.

 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  365

Tin đã đưa
Xem theo ngày :