UBND tỉnh trình bày các báo cáo, đề án tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX
Thứ 5, ngày 11/07/2019 | 09:41 AM (GMT +7)
Chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh (khóa IX) tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Mở đầu phiên họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các Tờ trình và dự thảo nghị quyết, gồm: Phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh trong hoạt động đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; Quyết định chủ trương đầu tư các nhóm B và nhóm C trọng điểm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do các ban phụ trách; Đại diện Thường trực HĐND tỉnh trình bày các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

Ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp, các đại biểu thảo luận ở tổ về về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Thùy Dung

Lượt xem:  124

Tin đã đưa
Xem theo ngày :