Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/07/2019 | 02:14 PM (GMT +7)
Văn phòng Chính phủ có công văn số 6012/VPQP-NN ngày 08/7/2019 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 và Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, không để xảy ra tình trạng cháy rừng trên diện rộng như vừa qua.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy rừng; chấn chỉnh công tác thông tin, chế độ báo cáo, đảm bảo cập nhật, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa cao điểm; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng; xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người tham gia chữa cháy rừng, các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng vi phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đồng thời có giải pháp khôi phục lại diện tích rừng bị cháy./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  303

Tin đã đưa