Kế hoạch phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
Thứ 5, ngày 11/07/2019 | 04:12 PM (GMT +7)
Để đảm bảo công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện: Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành và Thành phố Tam Kỳ diễn ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ ngừng phát sóng truyền hình tương tự của Đài PT-TH tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Theo Kế hoạch, phạm vi triển khai tại 05 huyện, thành phố của tỉnh với 7.381 hộ được hỗ trợ gồm:  

Thành phố Tam Kỳ: toàn bộ 13 xã, phường;

Huyện Quế Sơn, gồm các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An, Quế Cường, Quế Thuận, Phú Thọ, Quế Châu (08 xã);  

Huyện Thăng Bình, gồm các xã, thị trấn: TT. Hà Lam, Bình Dương, Bình Giang, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Triều, Bình Đào, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Quý, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Tú, Bình Sa, Bình Hải, Bình Quế, Bình An, Bình Trung, Bình Nam (20 xã, thị trấn);

Huyện Phú Ninh, gồm các xã, thị trấn: TT. Phú Thịnh, Tam Thành, Tam An, Tam Đàn, Tam Lộc, Tam Phước, Tam Vinh, Tam Thái, Tam Đại, Tam Dân (10 xã, thị trấn);

Huyện Núi Thành, gồm các xã, thị trấn: TT. Núi Thành, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Tiến, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Hòa, Tam Hiệp, Tam Hải, Tam Giang, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông (13 xã, thị trấn);

Riêng các xã còn lại của các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành nằm trong khu vực hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh, sẽ thực hiện hỗ trợ khi có hướng dẫn tiếp theo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện:  từ ngày 12/7/2019 đến ngày 18/7/2018 (Không bao gồm thời gian hoàn tất hồ sơ nghiệm thu).

Về tiến độ thực hiện, đơn vị lắp đặt đầu thu có kế hoạch phân phối, lắp đặt chi tiết theo ngày cho từng xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố. Đơn vị lắp đặt phải bố trí nhân lực đảm bảo hoàn tất công tác phân phối, lắp đặt trước thời hạn 24 giờ ngày 18/7/2019 (trong đó, đến hết ngày 15/7/2019 phải hoàn thành trên 70% khối lượng lắp đặt). Đầu thu phải được lắp đặt tận nhà, các hộ dân phải được hướng dẫn sử dụng; an-ten, đầu thu đảm bảo hoạt động tốt sau khi lắp đặt thể hiện qua biên bản bàn giao đầu thu truyền hình số mặt đất có chữ ký của các bên.

Thời gian lắp đặt cụ thể như sau:

TT

Địa bàn

Tổng số

Ngày bắt đầu

Ngày dự kiến kết thúc

Tổng số ngày lắp đặt

Ghi chú

1

TP Tam Kỳ

636

12/7

18/7

7

Đến ngày 15/7/2019 hoàn thành trên 70% khối lượng lắp đặt

2

Huyện Quế Sơn

1344

12/7

18/7

7

3

Huyện Thăng Bình

3336

12/7

18/7

7

4

Huyện Phú Ninh

758

12/7

18/7

7

5

Huyện Núi Thành

1307

12/7

18/7

7

 

TỔNG

   7381

    

   

 

Đơn vị lắp đặt đầu thu có trách nhiệm bố trí lực lượng triển khai tại từng huyện, thành phố, có phương án triển khai cụ thể và phải báo cáo tiến độ, số lượng lắp đặt đầu thu tại mỗi địa phương hằng ngày về Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, chậm nhất trước 09 giờ sáng ngày hôm sau qua địa chỉ email và điện thoại của cán bộ theo dõi.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  141

Tin đã đưa
Xem theo ngày :