Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư
Thứ 4, ngày 17/07/2019 | 08:57 AM (GMT +7)
Ngày 16/7, UBND tỉnh có công văn số 4160/UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị địa phương sử dụng Hệ thống thông tin trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư; thực hiện đầy đủ các báo cáo trực tuyến, cập nhật các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin đảm bảo đầy đủ nội dung, thời gian theo quy định. Tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư; trong đó lưu ý đề xuất chế tài xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan không thực hiện chế độ báo cáo, giám sát đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp dự thảo báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh đúng theo biểu mẫu, số liệu theo yêu cầu, tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cập nhật trên Hệ thống thông tin theo đúng quy định. 

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đánh giá dự án đầu tư theo quy định và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng đầu tư; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giám sát đầu tư theo quy định và tiếp tục rà soát, cập nhật các số liệu giám sát và đánh giá đầu tư trên Hệ thống thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  431

Tin đã đưa
Xem theo ngày :