Tính đến ngày 20/7/2019, hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 6.098 hồ sơ
Thứ 5, ngày 25/07/2019 | 02:07 PM (GMT +7)
Sáng ngày 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Toàn cảnh buổi họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, hiện nay số thủ tục hành chính (TTHC) đưa vào tiếp nhận và trả kết quả của 17 Sở, Ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công là 1.439 TTHC và 82 TTHC của 03 cơ quan là Công an tỉnh, Cục Thuế và BHXH tỉnh. Tổng cộng có 1.521 TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm.

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/7/2019 Trung tâm đã tiếp nhận 46.735 hồ sơ và giải quyết 43.809 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 43.231 hồ sơ (99%) và trễ hạn 577 hồ sơ (1%). Các cơ quan có tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100% là Sở Công Thương, Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, VHTT&DL, Nội vụ và Công an tỉnh. Các đơn vị có hồ sơ trễ hạn nhiều: Xây dựng (257), Y tế (164), Tài nguyên và Môi trường (91). Riêng các hồ sơ liên quan đến Chứng chỉ hành nghề (Sở Xây dựng) đã khắc phục được hồ sơ trễ hạn do nguyên nhân khách quan.

Về tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4, hiện nay có 498 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh (chiếm 35% tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm). Hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến đến ngày 20/7/2019 là 6.098 hồ sơ (chiếm 13% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận), các Sở, ngành có số lượng hồ sơ giao dịch trực tuyến nhiều là: Giao thông vận tải 2.863 hồ sơ (chiếm 39% hồ sơ đã tiếp nhận), Công Thương 1.571 hồ sơ (chiếm 36% hồ sơ đã tiếp nhận), Kế hoạch và Đầu tư 757 hồ sơ (chiếm 26% hồ sơ đã tiếp nhận), Tài nguyên và Môi trường 467 hồ sơ (chiếm 52% hồ sơ đã tiếp nhận), VHTT&DL 44 hồ sơ (chiếm 8% hồ sơ đã tiếp nhận), Tư pháp 297 hồ sơ (chiếm 5% hồ sơ đã tiếp nhận), TT&TT 35 hồ sơ (chiếm 67% hồ sơ đã tiếp nhận), Y tế 57 hồ sơ (chiếm 3% hồ sơ đã tiếp nhận).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, sau gần 01 năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều nội dung chưa triển khai thực hiện cần khẩn trương tiến hành trong thời gian tới. Đồng chí giao Sở Thông tin và Truyền thông bên cạnh việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025; rà soát lại tất cả nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng nhiệm vụ; giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai lưu trữ điện tử, luân chuyển, lưu trữ dữ liệu TTHC trên hệ thống Thông tin một cửa điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, cải cách TTHC để cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đồng thời đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện tiến hành rà soát các TTHC sửa đổi bổ sung để trình ban hành kịp thời, cung cấp TTHC, bộ phận cấu thành lên Trang thông tin của đơn vị theo hướng dẫn của Sở TT&TT; chuẩn hóa các TTHC, hoàn chỉnh, bổ sung bộ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC;...

Thuỳ Dung

Lượt xem:  235

Tin đã đưa
Xem theo ngày :