Núi Thành: Ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Thứ 3, ngày 30/07/2019 | 11:00 AM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Các tân binh lên đường nhập ngũ.

Mục đích kế hoạch nhằm thực hiện tốt quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm số lượng, chất lượng và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020; tuyển chọn những công dân có đủ các tiêu chuẩn về sức khoẻ, văn hoá, chính trị, đạo đức vào Quân đội.

Để hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn cần làm tốt công tác phối hợp, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa trong việc thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp, đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/6 - 15/8/2019 các thôn, khối phố tiến hành điều tra thực lực, tổ chức họp xét duyệt cấp thôn, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Hội đồng NVQS xã, thị trấn; từ ngày 20/8 - 15/9/2019 các xã, thị trấn rà soát tổng hợp thực lực và tiến hành họp Hội đồng NVQS cấp xã, thị trấn xét duyệt thực lực tuyển quân cấp xã, thị trấn; từ ngày 06/9 - 10/9/2019 các xã, thị trấn tổng hợp kết quả xét duyệt thực lực tuyển quân báo cáo thực lực về Ban CHQS huyện; từ ngày 15/9 - 25/9/2019 họp Hội đồng NVQS huyện thẩm định danh sách công dân đủ điều kiện và không đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ; từ ngày 30/9 - 15/10/2019 chốt danh sách số công dân đủ điều kiện khám sức khoẻ, viết và phát lệnh điều động khám sức khỏe NVQS cho thanh niên; từ ngày 10/11 - 25/11/2019 khám sức khoẻ NVQS và hoàn chỉnh hồ sơ; sau khi kết thúc khám sức khoẻ, các xã tiến hành tổ chức thâm nhập thực hiện "2 gặp, 4 biết"; từ ngày 30/11/2019 - 15/12/2019 họp Hội đồng NVQS huyện kiểm tra và thẩm định hồ sơ thanh niên nhập ngũ của Hội đồng NVQS xã, thị trấn; từ ngày 12/01 - 14/01/2020 huyện phát lệnh gọi nhập ngũ cho Ban CHQS xã, thị trấn; từ ngày 15/01 - 19/01/2020 các xã, thị trấn phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên; từ ngày 08/02 - 13/02/2020 tổ chức Lễ giao, nhận quân của huyện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện, là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS huyện chịu trách nhiệm ban hành các kế hoạch, hướng dẫn và văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời phối hợp với Phòng Y tế huyện lập kế hoạch khám sức khỏe cho công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện, định kỳ báo cáo kết quả về UBND Huyện để chỉ đạo./.

Thùy Dung

Lượt xem:  664

Tin đã đưa
Xem theo ngày :