Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh
Thứ 4, ngày 07/08/2019 | 03:50 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa

Quy định này hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm các dự án: Nhà ở, khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, khu đô thị mới.

Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đầu tư, quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, xây dựng nhà ở, hoạt động kinh doanh bất động sản theo pháp luật xây dựng, pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản.

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định cụ thể với 15 bước như sau:

1. Lập, thẩm định danh mục dự án đủ điều kiện tổ chức lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Trong đó, bao gồm thủ tục (Kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư) được quy định tại Điều 6 Quy định này.

2. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (Đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, chỉ định trực tiếp chủ đầu tư).

3. Chấp thuận chủ trương đầu tư (Đối với dự án chỉ định trực tiếp chủ đầu tư).

4. Cam kết tiến độ và ký quỹ thực hiện dự án.

5. Lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 tại khoản 1 Điều này).

6. Lập, thẩm định thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, phê duyệt dự án; thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định của pháp luật về xây dựng.

7. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; báo cáo đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật liên quan.

8. Thu hồi đất; phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

9. Giao đất, cho thuê đất.

10. Cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng.

11. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở. Thông báo của Sở Xây dựng về công trình đủ điều kiện cho chủ đầu tư được bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật xây dựng, pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản theo tiến độ dự án.

12. Bàn giao kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) cho địa phương quản lý.

13. Quyết toán dự án hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở (nếu có).

14. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất (nếu có) cho chủ đầu tư.

15. Bảo hành chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, căn cứ tính chất, quy mô và điều kiện cụ thể của dự án, cơ quan đầu mối chủ trì giải quyết thủ tục hồ sơ chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư không thực hiện một số thủ tục hoặc thực hiện đồng thời một số thủ tục nêu trên.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,289

Tin đã đưa
Xem theo ngày :