Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 08/08/2019 | 09:17 AM (GMT +7)
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 – 2022”.

Chiến dịch Học sinh- sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của Đoàn trường Cao đẳng KTKT Quảng Nam

Việc triển khai Đề án nhằm xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu Đảng, yêu Đoàn; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoàn bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng lươn lên; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.

Đồng thời tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; khắc phục từng bước và tiến tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh thiếu nhi. Thúc đẩy thanh thiếu nhi thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Đề án phấn đấu trong giai đoạn 2019-2020 có 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% Đoàn cấp bộ Đoàn triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hàng năm, 100%  huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, quê hương, đất nước trong học sinh, sinh viên; Hàng năm, 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ; 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc sử dụng mạng xã hội hiệu quả để tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; 100% các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc thành lập và duy trì ít nhất 01 câu lạc bộ “Lý luận trẻ”.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Đề án đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đổi mới phương thức học tập, tuyên truyền, phổ biển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Giáo dục thế hệ trẻ thông qua phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh; Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy vai tò của người có uy tín trong xã hội nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; Phát huy vai trò mạng xã hội, phương tiện truyền thông hiện đại vào công tác giáo dục của Đoàn; Đẩy mạnh công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên; Sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động các kênh thông tin của Đoàn; Phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật trong công tác giáo dục của Đoàn; Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; Tăng cường sự phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường…

Thúy Hằng

Lượt xem:  884

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :