UBND tỉnh chỉ đạo ban hành Kế hoạch hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025
Thứ hai, ngày 12/08/2019 | 10:40 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa ban hành Kế hoạch hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/02/2019 và Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025” kèm theo Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng, ban hành Kế hoạch hỗ trợ, xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương năm 2019.

Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch hỗ trợ, xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa phương theo quy định và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Nội vụ, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở Nội vụ theo dõi kết quả thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo báo cáo của Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trong xét thi đua khen thưởng cuối năm./.

Thùy Dung

Lượt xem:  277

Tin đã đưa
Xem theo ngày :