Thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ hai, ngày 12/08/2019 | 03:49 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên Thường trực và 8 thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại luật Quy hoạch liên quan đến quy hoạch tỉnh, tích hợp quy hoạch, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc phối hợp tổ chức lập quy hoạch tỉnh, tích hợp quy hoạch, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, giúp việc của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam theo nhiệm vụ được phân công; tổng hợp ý kiến và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Thùy Dung

Lượt xem:  904

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :